RC Auta Vizovice z.s.
Pravidla
Soutěže
Články
Staré články

Město Vizovice
Vizovice

Pátý závod V.ročníku seriálu ZVK

Pátý závod V.ročníku seriálu závodů ve Vala?ském království (ZVK) RC aut 1:18 je za námi

V sobotu 28. února 2009 se uskutečnil ji? pátý závod za účasti 31 závodníků ve třech kategoriích.
Nejméně obsazenou kategorií byly dvoukolky ? 2WD 300 motor/4 články tzv. scalpely od Robitroniku. Pořadí v tomto závodě:
1. Kratochvíl Karel Havířov 116 kol
2. Libor Holub Ostrava 114 kol
3. Jirka Hrabec Havířov 112 kol
4. Mira Pazdera Vsetín takté? 112 kol.
Zde v této kategorii je vidět, ?e kdy? se omezí motory a články, tak je takovýto závod velmi
vyrovnaný. První tři stroje byly staré a skoro ji? vyřazené XRAYe, čtvrtý byl čistokrevný Scalpel.

Druhá kategorie 1:18 OPEN nejpočetněji obsazená ? celkem 16 závodníků. Zde je vidět, ?e pokud je povolen jakýkoliv tuning a jakékoliv pohonné systémy, tak zde jsou ji? markantní rozdíly. Tuto kategorii vyhrál opět Karel Kratochvíl 134 kol, ?na paty? mu v?ak ?lapal Marek Schiller z Mor.Třebové, jezdící za Vizovice - ten najel 130 kol. Třetí Mira Křízek Vsetín 118 kol, čtvrté místo Tom Brodský Vsetín 116 kol. Tuto kategorii jeli i tři nováčci od Tondy Hráčka (RC klub E.Junkové Zlín). Za zmínku stojí je?tě výkon Vítka Kutala od Hráčka, který jel obyčejnou 180 a ?est článků!! Ujezdil 9. místo ? 109 kol! a to jel teprve třetí závod! ?koda jen, ?e Martin Kratochvíl musel odstoupit pro poruchy ve druhé a čtvrté finálovce.Věřím, ?e by ujezdil ?bednu?!

Třetí kategorie 4WD (2WD) 180 motor a pět článků se jela za účasti 11 závodníků. I zde je vidět, ?e kdy? je nějaké omezení, tak je skupina vyrovnaněj?í. Jelo i pět nováčků ? ?áků ze Zlína a je jasně vidět, ?e se s nimi do budoucna musí počítat. Vítězem se stal Zdeněk O??ádal Mor.Třebová 102 kol, druhé místo Ondřej Hrbáček Vsetín 101 kol, třetí Martin ?imčík RC klub E.Junkové Zlín 99 kol, 4.místo Honza Ptáček Vsetín takté? 99 kol ? v?ichni ?áci. Pátý jsem byl já ?starý Fanán? z Vizovic 2WD 95 kol, za mnou skončil druhý senior Zdeněk Jano? WIP RC Vsetín 2WD 89 kol ? ten jel podvozek Scalpel, motor 180 a pouze čtyři články!! Celkem v této kategorii jelo 8 ?áků a tři senioři. Senioři od pří?tího závodu pojedou navíc svoji kategorii ? o dřevěnou kočku tzv. Kočkap!
Z výsledků v této kategorii je vidět, ?e tyto nejpomalej?í modely jsou tou nejlep?í cestou do světa RC aut.

Systém závodů v Pozděchově je takový, ?e se jedou dvě pětiminutové rozjí?ďky o postavení závodníků na startovním ro?tu pro finálové jízdy (zde se započítává ta lep?í ze dvou odjetých jízd). Pak následují čtyři finálové jízdy po 10 minutách. Nejhor?í jízda se ?krtá, u tří nejlep?ích finálovek se sečtou kola a dojezdové časy a tím vznikne celkové pořadí. Tak?e závodník odzávodí více jak 50 minut, či-li na závody nejede zbytečně. Tento systém jezdíme od prvního závodu. Zdá se nám navíc i nejspravedlivěj?í! K měření závodníků máme počítací zařízení od p.Oudy z Klá?terce n.Ohří s na?í vlastním programem. Říká mu ?ná? Ouda?. Toto počítací zařízení má ve?kerý potřebný komfort. Obsluhuje ho moje man?elka, která odpočítala v?echny na?e doposud odjeté závody. Samozřejmostí je elektronické přihla?ování na závody. Umístění výsledkových listin a celkového pořadí na internet, taky umístění ve?kerých reportů ze závodů, které pí?i zase já, jsou její doménou ve vizovickém klubu. Nesmím zapomenout na to, ?e dělá klubové účetnictví. Stavbu a likvidaci trati v tělocvičně provádíme ve třech ? já, man?elka a ná? syn. V Pozděchově jezdíme na koberci (originál jekor) o rozměrech 18 x 9 metrů. Tra? je vytyčená úhelníky 35 x 35 mm v různých délkách a dotvořená je do hotové podoby poklicemi. Jak vidíte, tak i ve třech se dají pořádat závody. Já jsem dokonce při?el na to, proč je ná? koberec tak hrbatý. V?ichni závodníci si ho teď pochvalují. Věřím tomu, ?e toto narovnání koberce zvý?í účast závodníků na závodech. Stavební a soutě?ní pravidla jsou dána předem a proto nejsou při závodech protesty. Tělocvična se otevírá v 7 hodin, tak?e je dost času i na trénink a nastavení podvozků. Závody začínají 8.30-9.00, končíme v 15-15.30 hod. i s vyhlá?ením výsledků. Tak?e i závodníci ze vzdálených míst se dostanou brzy domů! Dne?ní tra? byla rychlá, ale i technická, při její stavbě jsem bral ohledy na nováčky ze Zlína. Na konci závodu jsem sly?el jen slova chvály na mou adresu a to od v?ech závodníků. To opravdu potě?í! Dva poslední závody leto?ního ročníku seriálu ZVK se jedou 21. a 28. března. Nechcete přijet i Vy zkusit ?těstí na trati v Pozděchově? Třeba vytvoříme pří?tě rekord v počtu účastníků. Zatím nejvy??í účast byla je?tě ve Vizovicích ? 36!
Fotogalerii sem úmyslně nedávám. Podívejte se na www.theHipish.wbs.cz, je tam i video.
Mo?ná, ?e se Vám zdá, ?e bych měl psát na stránky masters častěji. Chcete-li si přečíst více, tak první čtyři ZVK-áčka jsou v reportech na na?ich vizovských stránkách a nejen tyto reporty.

HaFF
(Hana a Fanáni)
www.rcvizovice.wz.cz