RC Auta Vizovice z.s.
Pravidla
Soutěže
Články
Staré články

Město Vizovice
Vizovice

Le Mans Frýdek-Místek

Le Mans series GT Formule 1 a cestovní vozy

Takovýto honosný název měl nový projekt, který se připravoval ji? del?í dobu - zhruba od května. Otcem této my?lenky byl Roman Krejčí z RC Vrchy. Přes velké pochybnosti, ?e takovýto závod zvládne, se mu to zdařilo a mohu ?íci, ?e na jedničku. Report z ?Lemáns? (jak tomuto závodu zkráceně říkám) je na www.rc.vrchy.com anebo i s fotkami na masters.cz a proto ho nebude moc rozpitvávat. Zkusím popsat ?na?e? cestovní vozy, proto?e ty jaksi jely ?mimo pořadí? díky komu? To se určitě dovtípíte.
Já s na?ím Fanym jsme se přihla?ovali na poslední chvíli. Celkem se přihlásilo 38 závodníků.
V neděli ráno to s počasím nevypadalo valně, bylo zamračeno. Vyjeli jsme v 6.30 a před Ro?novem začíná pr?et a pr?í a? za Fren?tát. A tento dé?? asi odradil pár jedinců. Přijeli jsme na speed arénu a ta začala osychat. Zatím se netrénovalo, nově zbudovaná speed arena je sice taková dlouhá nudle, ale pro spalováky 1:10, na?e dvoukolky a i v neposlední řadě pro desítkové čtyřkolky je dobrá, řekl bych vhodná a je rychlá. Dlouhé rovinky pro vytáčení motorů, vět?inu zatáček tvoří vracečky 180°. ?ířka tratě minimálně 3 metry, v zatáčkách min. 4 metry. Při na?ich nedělních závodech jsem nesly?el, ?e by někomu tra? neseděla a navíc měla i dobrý grip!
Vrátím se k vlastnímu závodu. Byly vypsány čtyři kategorie:
1. Le Mans ? přihlá?eno 11 vozů
2. GT ? přihlá?eny 4 vozy
3. Formule ? přihlá?eno 5 vozů
4. cestovní vozy ? přihlá?eno 10 vozů
Vesměs ?lo o osvědčené a známé podvozky Tamiya F103GT, či-li nedělená zadní hřídel, zakázány jakékoliv tlumiče na přední nápravě. Maximální ?ířka podvozku a karoserie 200 mm. Formule jely dle platných předpisů X-RAY Chalenge Morava.Libovolné motory (pouze v GT byl předepsaný Johnson 540. Podstata soutě?ních pravidel je specifikovaná na www.rc.vrchy.com. Pro Vás stojí za to se tam kouknout.
Ces?áky jely klasickým způsobem 2 x 10 minut o postavení na ro?tu! A pak tři finálovky na 10 minut, nejhor?í se ?krtala a zbylé dvě se sečetly kola a dojezdové časy a bylo pořadí!
Ostatní kategorie jely na 4 x 15 minut, v?e se sečetlo, nic se ne?krtalo. My jsme si u ces?áků vymínili, ?e rozjí?ďky pojedeme také alespoň na 2 x 15´ a bude se počítat i u nás nejrychlej?í kolo. Toto ?nejrychlej?í kolo? je velká výhoda, nemusíte jezdit naplno 10 minut, ale mů?ete si přednastavit geometrii na podvozku nebo vyměnit gumy, kdy? vám nesedí!
Nejrychlej?í kolo v?ech rozjí?děk zajel v kategorii Le Mans Luděk Szostek a to 16.09 sekundy, z ces?áků si na?e časy na kolo nepamatuji, ale v první finálovce jsme stáli takto:
1. Kuba ?imurda 6. Martin Víta
2. Fanánek Stodola 7. Fanán Stodola
3. Petr Jaremejko 8. Radek ?imurda
4. Roman ?talmach!!!?? 9. Martin Píchal
5. Martin Voná?ek 10. Ondra Macháček
Kromě nejrychlej?ího kola dal?í pozitivní věcí je to, ?e v jakém pořadí jsme dojeli finálovku, tak jsme nastupovali do dal?í! Zde jsou v?echny tři finálovky i s nejlep?ím kolem v ka?dé!
No a abyste nemuseli přepočítávat konečné pořadí, tak je tady:
1. Roman ?talmach 66 kol 6. Radek ?imurda 47 kol
2. Fanánek Stodola 60 kol 7. Martin Píchal 44 kol
3. Petr Jaremejko 59 kol 8. Martin Voná?ek 41 kol
4. já ?Fanán Stodola 56 kol 9. Ondřej Macháček 40 kol
5. Martin Víta 51 kol 10. Jakub ?imurda 38 kol
Co k tomu dodat? Myslím, ?e závod se odjel v pohodě. V?ichni jsme si zazávodili. ?koda jenom, ?e Kuba ?imurda neodjel druhou a třetí finálovku. Ten by určitě zahýbal pořadím. Víc jak stoprocentní výkon odvedl ná? Fany. Druhý závod a druhé místo! Byl nade v?e spokojený. Já ? stařík takté? se čtvrtým místem.
Nějak se mi vytratily výsledky z formulí, ale překvapilo mne, ?e jely zcela stejně rychle jako my v ces?ácích. V této kategorii byl nejrychlej?í J.Ko?ík. Nejspokojeněj?í zde byl asi nejstar?í účastník Jirka Kunz na třetím místě!
Je?tě zabrousím do techniky s jakou kdo jel:
vítěz závodu Le Mans Luděk Szostek stříďák motor 21 závitů převod 93/34 zubů modul 0,4
2. Tom Rajdus 9,5z stříďák, vzadu jel bezdu?áky ?35?,
3. Petr Jaremejko takté? 9,5z stříďák ale Life baterie a jako jediný podvozek PanCar 1:10 (X-RAY) ? jinak v?ichni jeli podvozky F103GT. Celkový počet kol najetých za 4 x 15´první 216, druhý 202 a třetí 201 kol.
V ces?ácích technika byla obdobná. V?ichni jeli stejnosměrné motory, ?talmach starý 19-21 závitů, ná? Fany Orion 21z, Jaremejko 23z, já Tamyia 27z, a co vím tak Voná?ek a Macháček Mig 500, Píchal Johnson 540. Nejrychlej?í kolo v ces?ácích zajel R.?talmach 17,20.
Co se týká samotného závodu ? trochu se to vleklo a stará bolest závodů nasazovači. A trochu mne překvapilo, ?e i z ces?áků nechodili nasazovat. Jinak jsme si v?ichni zajezdili, v?ichni byli určitě spokojeni. Já osobně u? přemý?lím, ?e bych v zimní sezóně uspořádal 2WD ces?áky cca 4 závody. Jely by se v neděli na koberci 20 x 8,5 metru. Pokud se tam ty auta vlezou. Snad by se mohli jet i čtyřkolky Tamiya TT01 s motorem Johnson, závod pro děcka z okolí!
?koda jen, ?e u? asi nevyjde dal?í závod dvoukolek na Speed aréně.

HaFF