RC Auta Vizovice z.s.
Pravidla
Soutěže
Články
Staré články

Město Vizovice
Vizovice

První ZVK 17.10.2009

VI. ročník závodů 1:18 ve Vala?ském království (ZVK) začal 17.10.2009 prvním závodem v tělocvičně Z? v Pozděchově!

I kdy? počasí tento týden nebylo nic moc, v místě konání se ráno zaprezentovalo 32 závodníků ve třech kategoriích:
pět jelo kategorii 2WD motor 300/4 články,
15 závodníků bylo v kategorii motor 180/5 článků
a 12 závodníků v kategorii Open.

Překvapilo mne slu?né zastoupení co do počtu startujících v kategorii 2WD motor 300/4 články.
1.místo Roman Pecuch JK cars team Skřipov 119 kol
vykuchal středový Karban z Xraye, nastoupil poprvé v této kategorii a vyhrál
2. místo Libor Holub RC team Rychvald 116 kol
tuto kategorii jako doplňkovou u? začal jezdit vloni ? daří se mu
3. místo Jiří Hrabec ? Havířov 112 kol ? Jirka umí
4. místo Petr Soukup Vsetín 110 kol
5. místo Miroslav Pazdera Vsetín 105 kol
Oba slíbili, ?e se polep?í!
Věřím, ?e pří?tě v této kategorii pojedou dal?í noví závodníci, kteří mají takovéto vhodné modely.

Nejvíce obsazená kategorie v osmnáctkách ? řekl bych hobby kategorie (začátečnická)
180 motor/5 článků, zde mohou jet jak 4WD, tak 2WD podvozky. Z 15 závodníků zde jelo 5 seniorů a zbytek jeli ?áci.
1. Tomá? Brodský Vsetín 113 kol
2. Pavel Martinec ?ák Klub E.Junkové Zlín 109 kol
3. Petr Nesládek Klub E.Junkové Zlín 105 kol
4. Filip Matějičný ?ák Klub E.Junkové Zlín 96 kol
5. Vít Kutal ?ák Klub E.juinkové Zlín 95 kol
6. Fanán Stodola RC auta Vizovice 95 kol
7. Vladimír Vomlel RC Polná 93 kol
8. Ondřej Hrbáček ?ák Vsetín 93 kol
9. Martin My?ička ?ák RC Polná 93 kol
10. Ondřej Vomlel ?ák RC Polná 92 kol
11. Josef Smrtka ?ák RC Polná 89 kol
12. Patrik Munduch ?ák RC Polná 88 kol
13. Stanislav Ptáček Vsetín 88 kol
14. Vojtěch Gargulák ?ák Klub E.Junkové Zlín 88 kol
15. Jan Trusina ?ák Fsetínské Rakety 70 kol
Zde neuvádím ?ádný komentář, ale chci, abyste viděli, ?e tato kategorie je velice vyrovnaná. Kluci z Polné byli na svém prvním velkém závodě a sna?ili se co měli sil, v pří?tích závodech se budou určitě zlep?ovat, tak?e ta konkurence či rivalita zde poroste. I zde očekávám dal?í nárůst nových závodníků.

Poslední kategorií je 1:18 Open ? nejrychlej?í modely s osmnáctkách. Dvanáct závodníků, vět?inou ostřílených borců skončilo takto:
1. Karel Kratochvíl Havířov 129 kol ? zde není třeba komentáře
2. Tomá? Brodský Vsetín 123 kol
3. Roman Pecuch JK cars team Skřipov 121 kol
4. Libor Holub RC team Rychvald 120 kol
Tito tři závodníci se prali o zbývající dvě místa na bedně. A věřte mi, byla to opravdu podívaná.
5. Fanánek Stodola RC auta Vizovice 117 kol
6. Martin Kratochvíl ?ák RC auta Vizovice 116 kol
7. Tomá? Rajdus TORA team 116 kol
8. Tony Hybler JK cars team Skřipov 114 kol
Dal?í silná a vyrovnaná skupina:
9. Filip Pykal ?ák RC auta Vizovice 109 kol
10. Jan Ptáček ?ák Vsetín 108 kol
Filip jde pomalu nahoru, ale jde. Honza jel svůj první závod v Open kategorii, vloni jezdil 2WD 180/5.
11. Ale? Trusina Fsetínské Rakety 96 kol
12. Martin Kubík RC Polná 86 kol
Oběma bych poradil, aby pře?li do stoosmdesátek nebo 2WD 300/4. Nesedí jim tato kategorie ? je na ně zatím moc rychlá!

Nakonec se je?tě okrajově zmíním o některých zajímavostech. Jezdíme na originál jekoru 20 x 9 metrů (je rovný, ka?dý nám ho chválí). Tra? je v?dy velmi technická! Je náročná na řízení.
Jedeme dvě rozjí?ďky po pěti minutách. Lep?í se počítá pro postavení na startovním ro?tu pro finálové jízdy. Finálovky se jedou čtyři, ka?dá na deset minut. Nejhor?í se ?krtá, zbylé tři se sečtou pro celkové pořadí v závodě.
Tělocvična se otevírá v 7 hodin, tak?e je hned mo?nost tréninku. Rozprava v 8.30 hod. a hned začínáme.
Při rozpravě byli v?ichni závodníci upozorněni na pou?ívání ?vybraných slov? pod hrozbou ?krtnutí dané jízdy. Podařilo se! Nesly?el jsem ?ádný známý výraz! Díky závodníci!
Dal?í bolestí závodů jsou nasazovači. Myslím, ?e je to ?bolest? v?ech závodů, ?e se ?právě dojetí? závodníci musí honit na svoje posty.
Konec závodu i s vyhlá?ením výsledků bývá mezi 15 ? 16 hodinou.

Pokud byste se chtěli na?eho závodu zúčastnit, jste srdečně zváni a stačí se jen přihlásit. My jsme rádi za ka?dého nového závodníka. Pokud byste chtěli s RC auty začít, tak osmnáctiny jsou určitě dobrá volba. Přijďte se podívat.

Fotogalerie je dílem Karla Martince z Klubu Eli?ky Junkové Zlín, dal?í foto na http://aldahl.rajce.idnes.cz/ZVK_Pozdechov_I/ . Dal?í fotogalerie je na www.thehipish.wbs.cz. Díky za ně Karle, Ale?i, Tondo.

Tak ahoj zase někdy pří?tě!
Fanán Stodola

P.S. Dal?í závod se jede v Pozděchově 21. listopadu 2009

Toto v?e co jste doposud četli, je napsáno pro masters.cz a nyní připí?i pár mých postřehů tak, jak je pí?i do článků na na?e stránky. Překvapil mne výkon Fanyho. Jeho páté místo mne potě?ilo. Ta investice do nového Pročka a do střídavého systému s kupolkou se vyplatila. Fany je vyje?děný a tento systém zvládal na výbornou, co? dokládají výsledky v?ech finálovém.
Co se týká mé osoby, tak mám nový regulátor od L.Aschenbrenera a novou vrtulníkovou stoosmdesátku. Toto pracovalo k mé spokojenosti na 100%.
U kluků z Polné bylo vidět, ?e nebyli zvyklí na tak velké závody, ale jak jim přibývaly finálovky, tak se lep?ili. Přislíbili, ?e pokud to bude jen trochu mo?né s počasím, budou sem jezdit i na celý seriál. Tak?e se máme časem na co tě?it. Vzroste nám v kategorii 180/5 konkurence a to bude jen a jen dobře.
Nás s man?elkou a Fanym potě?ilo i to, ?e ne? zúčastnění závodníci odjeli, při?li se rozloučit a poděkovat za ?super závody? s tím, ?e pří?tě přijedou zase! Je vidět, ?e námi připravené závody se líbí a práce nás třech k něčemu je!

Tak ahoj Fanán