RC Auta Vizovice z.s.
Pravidla
Soutěže
Články
Staré články

Město Vizovice
Vizovice

Čekání na Frýdek

Čekání na Frýdek-Místek!

Po odjetém ?estém závodě ve Skřipově vyhlí?ím, kdy bude spu?těno přihla?ování ve Frýdku ?u mistra Kohuta? a ono pořád nic, nic, nic. Pro Frýdek jsem přednastavil tak trochu geometrii a dal jsem do tlumičů jiný olej, ten, co tam má být. Toto nastavení mi fungovalo. Kdy? jsem podvozek zkou?el na off-roadové dráze při závodě dvoukolek na speed aréně, bylo to super. Chtělo to jen doladit v ten daný den závodu. Dokonce toto nastavení fungovalo i ve Skřipově na ?estém závodě. ?ádná novina ? jelo to tam i tam na tovární nastavení. ?ádná věda. Proto jsem se tě?il, ?e si na závěr sezóny je?tě zajezdím. Ale přihla?ování pořád nic. Výhledově má vyjít i počasí. Má být slunečno. V sobotu i v neděli.
A? 28.10. o půl osmé ráno je spou?těno přihla?ování, ale ne na sobotu 31.10., ale a? na 14.11.!!!??? K tomuto datu u? týden spí i medvěd hnědý v Tatrách a navíc se u? jede i HIT v ?elechovicích. Tak?e jedu HIT a ké? by ho jeli i v?ichni off-roaďáci z Frýdku, kteří tam nechtějí zmrzat!
No. Měl jsem v úmyslu odjet pří?tí sezónu vět?inu závodů ve Frýdku, ale?....
Ono mezi Frýdkem a Třincem jsou nějaké To?anovice a tam je taky off-roadová dráha a věřím, ?e se nebudou termíny kří?it, snad ani s Frýdkem.
Tak?e pro leto?ní rok je dobojováno.
Ale mohu říci, ?e jsme jeli s buggynou i truggynou je?tě jednou. Udělali jsme pro děcka Z? a M? v Pozděchově povídání o RC autech. Zdařilo se. Za čtyři dny na to se ale nikdo z nich nepři?el podívat na závody, na na?e první leto?ní ZVK-áčko. No nevadí, ale mrzí mne to. Věděl jsem to, ale slíbil jsem tuto besedu řediteli zdej?í ?koly.
Ne? řeknu finíto, tak se zde ní?e začtete do předposledního článku, kde hodnotím leto?ní moje závody s truggy a poslední článek ohledně off-roadových závodů. Stalo se nestalo nebo věřte či nevěřte Vás čeká nějak kolem Silvestra.