RC Auta Vizovice z.s.
Pravidla
Soutěže
Články
Staré články

Město Vizovice
Vizovice

Jak jsem octnul

Jak jsem se octnul v Rusku aneb: kdo nebyl v Rusku, nic nevymyslí!
(článek na pokračování 1:10 2WD)


Je neděle 17.1.2010 a já jsem se rozhodl, ?e nějak ukončím polemiku o tom, jak jsem skončil s dvoukolkama!
Nechci překvapení, ?e se s tou mojí dvoukolkou objevím někde na závodě. Já jsem toti? u? do vánoc věděl, a měl jsem to i "přiklepnuté", ?e 30.1. pojedu 55. HIT ve ?tocích. Tam jsou podmínky jasně dané: motor Mig či Speed 500 anebo stříďák 17,5 závitu.A zde tak jako ka?dá kategorie jsou omezeny"zase motory"! A navíc je zde předepsaná i karoserie, co? zase zde tak velkou roli nehraje. Tak?e vy, kteří jste přemý?leli, ?e s tím takté? seknete, máte zde takté? mo?nost startovat. Já toti? věřím tomu, ?e a? se to trochu rozkřikne mezi námi, ?e nás bude určitě více, mo?ná 5-6 a budeme samostatná skupina.A to u? mo?ná v únoru na 56.HITu. Snad by to chtělo stejnosměrné motory MIG 500. Nemá toti? do dvoukolky pro začátek cpát stříďák 17,5z., proto?e to stojí mnoho peněz. Střídavý systém si raději nechte do čtyřkolky a jeďte s ním za "pajdu" (50,- Kč) jako druhou kategorii. Takto to udělám výhledově já, abych třeba na Hitu dlouho nečekal.Čekám na va?e názory, připomínky a postřehy na rcfananzavináčseznamtečkacézet. A nemusíte ani psát, stačí kdy? se rovnou přihlásíte do ?toků a dodr?íte jejich pravidla.

Tak ahoj Fanán právě z Marsu na Zem spadlý!

P.S.Pozor! Nespadl jsem na hlavu, ale měkce jsem dosedl na moji prdelku v Kazachstánu na Zem a abych u?etřil na stříďák, rozhodl jsem se, ?e půjdu pě?ky domů. Při této příle?itosti jak jsem ?el do Vizovic, tak jsem přemý?lel, jak uspořádat ty na?e dvoukolkové kategorie. Tak tedy: Pro zachování levné kategorie dvoukolek navrhuji kategorii ECO 2WD, kde by byly předepsané pouze jakékoliv stejnosměrné motory a bezdu?ákové gumy a jakékoliv baterie do 7,4V. Či-li nic nového pod sluncem, to u? tu bylo a bylo to úspě?né do té doby ne? někteří začali do svých aut cpát nesmyslné motory 10,5. Karoserie TC - čili čtyřdvéřové! U této kategorie"ECO" max ?ířka podvozku 190mm, ?ířka karoserie maximálně 200mm.
Karoserie GT aLM by byly pro kategorii OPEN, kde by se nerozli?ovaly motory a jezdilo by se na jakýchkoliv gumách, a? do ?ířky 30mm na zadcích. Takovýto náznak Open kategorie se rýsuje ve Frýdku-Místku.Já bych zde povolil i ?ířku podvozku s karoserií na 200mm
Zásadní věc je ta, ?e kategorie ECO a Open nesmí v ?ádném případě jet spolu!!! a to ani s Formulema!! Zakázané by měly být podvozky GT X10-Pan Car a to ani upravené na patřičnou ?ířku. Aby jela kterákoliv kategorie svůj závod, musí být přihlá?eny minimálně čtyři modely. Toto by byly vyře?ené auta se zakrytými koly.
V kategorii FORMULE nejsou zatím skoro ?ádné zku?enosti, ale domnívám se, ?e díky ?irokým a kvalitním mechovým předním i zadním gumám se zde mohou uplatnit i ty 10,5z. střídy. Zde vycházím z Gé-Téček, akorát ?e Formule jsou díky odkrytým a nechráněným kolům a nápravám více zranitelněj?í. Tedy kdo za?ije trochu rozumu, tak pojede stejně střídu 17,5z. Toto uká?e čas a pár odjetých závodů. U v?ech kategorií bych se vůbec nebránil jakémukoliv tuningu, který se dá bě?ně sehnat pro ka?dého smrtelníka. Zapřemý?lejte nad těmito řádky, abychom mohli ji? na letní sezonu vyjet s novými, lep?ími pravidly- pravidly pro v?echny zdravé rozumem.
Ahoj Fanán S. Tě?ím se na va?e názory jak mejlem, tak i ústně v ?elechovicích!