RC Auta Vizovice z.s.
Pravidla
Soutěže
Články
Staré články

Město Vizovice
Vizovice

?estý závod ZVK

?estý závod ZVK

Prezentovalo se 29 závodníků ve třech na?ich tradičních kategoriích. I přes tento slab?í počet závodníků se daly tu?it nelítostné boje mezi sebou. V?dy? sem přijeli v?ichni ti, kteří bojovali celý seriál o horní příčky.

Dvoukolky 300 motor/4 články:
1. Holub Libor, RC team Rychvald 132 kol
2. Hájek Svatopluk, ALS Morava 128 kol
3. Nesládek Petr, RC klub E.Junkové Zlín 123 kol
4. Hrabec Jiří, RC auta Vizovice 118 kol
Tady je vidět, ?e mladý Sva?a Hájek s podvozkem 2WD od ALS racing se začíná prosazovat. Jaksi se dnes ?vytratil? Jirka Hrabec. Jel bez jiskry, ale jeho priorita je v jiné kategorii.

Tradičně nejsilněji obsazovaná kategorie je 180 motor/5 článků:
1. Brodský Tomá?, TRF Morava 125 kol
2. Hrabec Jiří, RC auta Vizovice 119 kol
3. Nesládek Petr, RC klub E.Junkové ZL 118 kol
4. Martinec Pavel, RC klub E.Junkové ZL 114 kol
5. Hájek Svatopluk st., ALS Morava, 114 kol
6. Kratochvíl Martin, RC auta Vizovice 114 kol
7. ?imčík Martin, SHIMMI team ZL 112 kol
8. Hrbáček Ondřej, RC Vsetín 107 kol
9. Nesládek Mikulá?, RC klub E.Junkové ZL 107 kol
10.My?ička Martin, RC Polná, 106 kol
11.Vomlel Vladimír, RC Polná 105 kol
12.Vomlel Ondřej, RC Polná 104 kol
13.Gargulák Vojtěch, RC klub E.Junkové ZL 103 kol
14.Stodola Fanán, RC auta Vizovice 101 kol
15.Matějičný Filip, RC klub E.Junkové ZL 101 kol
16.Kupský Jan, RC klub E.Junkové ZL 101 kol
17.Kutal Vítek RC klub E.Junkové ZL99 kol
18.Ptáček Stanislav, RC Vsetín 95 kol
Zde , jak jsem říkal u? posledně, je nedosti?ný Tom Brodský, ale na druhém a? sedmém místě je?tě není nic rozhodnuto a těsné souboje o konečné pořadí dávají tu?it nelítostný boj o celkové pořadí v posledním závodě. Druhá skupina 8.-18. místo je zajímavá tím, ?e je zde rozdíl pouhých 8 kol mezi závodníky. Po druhé finálovce se ře?il protest na mladého Ondru Hrbáčka za nebezpečnou a bezohlednou jízdu. Byl upozorněný na mo?nou diskvalifikaci v dal?ích jízdách. Ondra si dal říci a bylo to i ku prospěchu jeho dal?ích jízd.

O trochu méně byla obsazena kategorie Open, ale přijeli v?ichni z horních pater celkové výsledkové listiny.
1. Kratochvíl Karel, Havířov 141 kol
2. Brodský Tomá?, TRF Morava 140 kol
3. Stodola Fanánek, RC auta Vizovice 133 kol
4. Holub Libor, RC team Rychvald 132 kol
5. Kratochvíl Martin, RC auta Vizovice 120 kol
6. Pykal Filip, RC auta Vizovice 118 kol
7. Ptáček Jan, RC Vsetín 109 kol
Zde musím vyzdvihnout výkon mého syna ? poprvé v open kategorii na bedně!
Dal?í pochvalu zaslou?í Filip Pykal a mladý Honza Ptáček, ?e se v tomto startovním poli vůbec neztratili. Vyvrcholením celého dne byla poslední finálová jízda. Zde si to u?ívali jak samotní závodníci, tak i v?ichni přihlí?ející.

Na závěr musím jenom připomenout, ?e poslední závod na?eho ZVKáčka se jede netradičně v neděli 11. dubna. Začínat budeme ji? v 8.30 hod!! Tento den bude i závěrečné vyhodnocení i s poháry!

Tě?íme se na Vás

Stodolovi