RC Auta Vizovice z.s.
Pravidla
Soutěže
Články
Staré články

Město Vizovice
Vizovice

Pátý závod ZVK

VII. ročník ZVK –pátý závod – neděle 20.2.2011


 


Poměrně slabší účast závodníků se dala očekávat, proto?e byly jarní prázdniny. Vybrat vhodnější termín byl problém a navíc se blí?í i konec zimní sezóny a tak účast závodníků slábne. Jak říkám, ten konec dojí?dějí jen ti skalní.


Výsledková listina z pátého závodu a průbě?né pořadí seriálu je vyvěšeno od pondělí na stránkách rcvizovice, jak bývá zvykem po sedm sezón do 24 hodin. To, ?e se po závodě nevyhlašovaly výsledky, bylo způsobeno chybou ze strany mé man?elky, která přehodila dvě skupiny a tak nám – či vám nesedělo konečné pořadí. I kdy? na to přišla v krátké době, rozhodl jsem, ?e si to musí doma ještě jednou projít, abychom nemuseli dělat nějaké případné korektury. Druhý důvod ukončení byl ten, ?e musíme být do 18 hodiny z tělocvičny pryč. Po nás jde další skupina, která má taky tělocvičnu zaplacenu. Děkuji všem, kteří se toto sna?ili pochopit. K chybě ze strany man?elky došlo patrně z toho důvodu, ?e jezdci, kteří nemají v pořádku svůj čip, chodí otravovat a do?adují se oprav svých výsledků. Za tři či skoro čtyři roky tito jedinci nejsou schopni si koupit druhý náhradní čip a starý nefunkční čip dát k opravě Petru Nesládkovi, který se tímto zabývá. Druhý a třetí šikula s dobrýma očima, kteří vám opraví evidentní chybu (studený spoj nebo ulomená dioda či ulomený drátek od přívodního kablíku) je Karel Kratochvíl nebo Jirka Hrabec – opravu provedou na počkání. Koncem ledna nebo do našich únorových závodů měla být várka nových čipů k odzkoušení. Jakmile dopíši tento report, tak se na to v Praze  hned doptám. Pro ty, kterým čip nezapočítá nějaké to kolo, říkám, ?e paprsek z diody neprochází tmavými barvami, hlavně černou a  jakoukoliv metalízou, pokud čip máte pod oknem a nepočítá, chyba je v čipu, nechte si ho opravit!


Nedělní tra? byla poněkud neobvyklá, ale i to dělá dobré závody.


V minulém článku jsem jako ji? mnohokráte před tím zmiňoval nasazovače a jejich práci.Toto je nešvar na všech závodech, ale dochvilnost by měla být pro nasazovače na prvním místě viz pravidlo č. 23 našich soutě?ních pravidel a to i pokud jede závodník dvě kategorie za sebou, musí mít za sebe náhradu. Od příštího závodu se toto pravidlo bude striktně dodr?ovat.


Prakticky jsem čekal a? se objeví na masters.cz „kritický“ článek psaný z pera Karla Martince, který jsem četl ji? včera na „?abách“.


Úvodem musím říci, ?e za to, co zde napíši, se nehodlám ani předem ani na závěr omlouvat, nemám toti? za co a ani komu.


Nevím, v kolik hodin ráno přijel Karel Martinec, ale hlavní je to, ?e se dobouchal.  Toto jsem se dozvěděl a? z jeho pondělního reportu, ráno v neděli se mi o tomto nezmínil. Škoda!


Další věcí je, proč jsem zhasnul půlku světel – zhasínám je kolem 11 hodiny ka?dý závod. Doposud to nikomu nevadilo. Pokud má syn Karla Martince problémy s očima, měl by to řešit s očním lékařem.


Rozhodčí a časoměřič nejsou ?ádní všeumělcové a nemohou přesně sledovat 6-7 aut najednou. Časomíra má sledovat svoje a ne auta na trati. Na nečistou jízdu jsou zde protesty, stačí v ústní podobě a bez vkladu. Stačilo na mne zakřičet, ?e ten a ten dělá to a to. A? je to Petr nebo Pavel. Anebo po jízdě, co? se stávalo v kraje vašeho je?dění v Pozděchově, kdy jste si nevěděli vy „Elišky“ mezi sebou rady. Většinou v následující jízdě byl po mém zásahu klid. Tyto věci se musí řešit ihned – kamarád nekamarád a ne popisovat tyto věci bez konkrétních viníků ve tvých osobních pocitech a jak to vidíš jen Ty sám. Nebo Pavlíkovi ubli?ovali jeho blízcí kamarádi – závodníci? Měl jsi mi to přijít pošeptat a zakročil bych, ale v pondělí o tomto psát reporty a stejně špinit mne bez ukázání skutečného viníka, je od Tebe vzdělaného člověka přinejmenším sprosté!


V jediném případě Ti mohu dát za pravdu a to v případě mého syna. Mohl bys mi poradit, co s ním mám dělat. Má právě 19 let a na auta si vydělává sám. Co řekne táta, tak to je špatné. Přeji Ti, aby tě toto nepotkalo v dalších letech.


Další věcí je domluva je?dění Pavla s Martinem, ?e budou jezdit jen tak pro radost. Tomuto já nevěřím. Martina znám jako velkého bojovníka a proto i tento závod vyhrál nebo si myslíš, ?e něco odfláknul v oupnech?


O špatném závěru nedělního závodu jsem ji? psal z kraje. Jen to doplním, ?e „sladká odměna“ nikoho nemine, dostane ji ten, kdo na ni dosáhl dle „nepsaného pravidla“!


Teď dovol Ty mně, abych se i já zamyslel nad našimi závody v Pozděchově. Jistě si pamatuješ první Pavlovu sezónu, i na druhou sezónu nás všech, kdy Sva?a Hájek psal reporty a všichni jsme se váleli smíchy a čekali jsme, a? vyjde jeho report. Ptal jsem se ho v prosinci na loňském závodě, kdy zase něco napíše a řekl mi, ?e je pracovně tak vytí?ený, ?e nemá na to čas a ani „básnické střevo“. ?e je úplně hotový, kolik mají ve firmě práce na konci roku.


Myslíš si, ?e se letošní sezóna (2010-2011) zhoršila?  Mo?ná si to myslíš Ty sám. Z jednoho prostého hlediska: ty investice, které jsi do aut dal, nenesou to pravé ovoce, které jsi předpokládal. Já sám za sebe Ti řeknu, ?e kdybys do toho dal ještě dvakrát tolik, tak z Pavla – Tvého syna, zatím mistr světa nebo Pozděchova nebude a přijde mi velice líto, ?e bych to měl odskákat zrovna já nebo RC auta Vizovice, které jezdí závody v Pozděchově! Nemohu nevzpomenout jednoho skromného klučinu. Je to Filip Pykal z Olomouce. Podívej se, kdy začínal a kde teď je v letošním ?ebříčku open. Vem si Martina Kratochvíla, Martina Myšičku, Marka Schillera, Sva?u Hájka ml., za jak dlouho se vypracovali na ty posty, na kterých jsou. A to vlastní pílí, nikdo je neprotě?oval, jak se to sna?íš rafinovaně Ty. Toto jsem Ti napsal proto, ?e se nevysmívám s Pavlem, ale uvědom si, ?e on má ještě čas. Oni tito mnou vzpomínaní kluci taky trpěli při závodech tak, jak trpí Tvůj Pavel a dostali se z toho svojí pílí. V?dy? on ten Pavel nemá taky svatozář nad hlavou, to si myslíš jenom Ty, ?e je bez poskvrny a všichni mu ubli?ují. Z tohoto důvodu píšeš tyto  „bláboly“, kterým říkáš reporty. Budeš se muset s tímto smířit a čekat, ?e se to vykrystalizuje.


S veškerou úctou k Tobě a všem závodníkům za RC auta Vizovice


                                                                                              Fanán Stodola