RC Auta Vizovice z.s.
Pravidla
Soutěže
Články
Staré články

Město Vizovice
Vizovice

Soutěžní pravidla ZVK pro velikost modelů Off Roady 1:14 a menší od sezóny 2018 - 2019

 1. Každý závodník, který přijede, si vynosí svoje věci do vestibulu Sokolovny, tam se přezuje do vhodné obuvi, aby nenosil špínu zvenku na sál.
 2. Každý příchozí závodník se zaprezentuje a zaplatí startovné. Tím se zavazuje dodržovat jak soutěžní, tak i stavební pravidla.
 3. Po zaplacení startovného může začít trénovat.
 4. Vlastní závod se jede na dvě postupové rozjížďky po 5 minutách, lepší rozjížďka se započítává pro postavení na startu pro finálové jízdy podle počtu kol a dojezdového času.
 5. Finálových jízd se jede pět. Doba finálové jízdy 8 minut. U finálových jízd se v průběhu závodu přeskupení nedělá.
 6. Nejhorší finálovka se škrtá, u zbylých čtyř se sečtou najetá kola a dojezdové časy a tím vznikne pořadí. U shodného času a počtu kol rozhoduje lepší umístění ve škrtnuté finálovce.
 7. V seriálovém závodě pořádaném ve Vizovicích se za umístění přidělují body a to takto:
  1. místo 50 bodů, 2. místo 49 bodů, 3. místo 48 bodů, 4. místo 47 bodů atd. za každé další místo o jeden bod méně.
 8. Jede se sedm závodů v seriálu, jeden nejhorší se škrtá.
 9. Pořadatel je povinen provést před zahájením soutěže rozpravu se závodníky, kde upřesní pravidla soutěže a vydá organizační pokyny. Závodník se přihlášením do soutěže zavazuje tyto respektovat a dodržovat.
 10. Vyhlášením tři (dvě) minuty do startu začíná pro závodníka přípravná doba, kdy může po trati jezdit, zkoušet a seřizovat model. Opravovat model musí výhradně mimo trať!
 11. Při rozjížďkách (2 x 5 minut) se nebude startovat ze startovní čáry, ale bude letmý start! Či-li po vyhlášení tři minuty do startu (nebo dvě minuty) závodníci krouží po trati. Odpočítává se 2, 1 minuta do startu, 30 sekund do startu, 10 sekund do startu a pak je odstartováno. odstartováno. Prakticky každý model, ať je kdekoliv na trati, si po projetí přes smyčku spustí svůj čas. Takže nemusíme všichni čekat před smyčkou.
 12. Při finálových jízdách vyhlášením 30 vteřin do startu se závodníci řadí na startovní rošt. Při rozjížďkách 2 x 5 minut bude vyhlášeno 3 minuty do startu a při finálových jízdách 5 x 8 minut bude vyhlášeno pouze 2 minuty do startu. Nedochvilnost se trestá startem z posledního místa na startovním roštu.
 13. Je věcí závodníka dostavit se na start včas. Na nikoho se nebude čekat.
 14. Čas odkladu u malých modelů nebude.
 15. Na korektnost a čistotu jízdy dohlíží: ředitel závodu, osoba k tomu určená a hlavně časomíra!
 16. Tresty:
  a) stop & go     b) mínus 1 kolo     c) diskvalifikace z dané jízdy
 17. Trestat se bude sprosté mluvení, křičení po nasazovačích.
 18. Trestat se dále bude opakovaná bezohledná jízda, narážení zezadu a z boku, vytláčení z trati – TREST STOP & GO! 10 sekund.
 19. Model jedoucí jako první má vždy volbu stopy. Pokud auto jedoucí za ním ho z jakékoliv příčiny vybourá, tak na něho počká a zařadí se za něho tak, aby ho v další jízdě neohrožoval. Při opakování STOPKA! - diskvalifikace z dané jízdy.
 20. Model, který je pomalejší a je dojížděný „ o kolo“, musí v co nejkratší době trať uvolnit pro rychlejší auto. Neuposlechnutí STOP & GO.
 21. Zóna STOP & GO bude na trati označena.
 22. Rozhodnutí ředitele závodu, technického komisaře a policajta je neměnné a nenapadnutelné. Po celý průběh soutěže platí, že závodník (vedoucí týmu) nemůže podat protest proti rozhodnutí rozhodčího. Rozhodnutí rozhodčího se považuje za neměnné a nenapadnutelné.
 23. Nasazovači jsou určeni z právě odjeté jízdy. Zaujmou své místo na čísly označených stanovištích podle svého startovního čísla v rozjížďce nebo finálovce. Každý nasazovač si obleče reflexní vestu. Pokud nasazovač nemůže nasazovat, musí mít za sebe náhradu!!!
 24. Pokud se nasazovač nedostaví na nasazování, škrtá se mu dosud nejlepší jízda!
 25. Protesty ústně a bez složení finanční zálohy se budou řešit bezodkladně bez jakéhokoliv vkladu!
 26. Na mazání pneu jsou povolena pouze nearomatická mazadla, která neznečisťují a nepoškozují trať.
 27. Odměny na konci sezóny: závodníci, kteří odjedou šest a sedm závodů, mají poháry. Taktéž junioři při odjetí pěti nebo šesti závodů obdrží poháry!
 28. Závodník či rodič potvrzují registrací v závodě souhlas s focením a natáčením sebe, rodič pak syna, dcery, za účelem dokumentace a propagace závodů ZVK.

Motto soutěže RC automobilů malých měřítek je:

Jezdíme pro radost a potěšení,
a proto jsme stále v pohodě!!